Informatie

Covid-19, het corona-virus

Bijgewerkt tot 29-01-2021

Op deze pagina informeren wij u over de laatste stand van zaken omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor onze school. Voor vragen en/of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Wanneer u de school komt bezoeken, vragen wij voorafgaand aan het bezoek telefonisch of via de mail contact op te nemen met de school. Daarnaast verzoeken wij u om een mondkapje te dragen bij binnenkomen van de school. Zodra u een zitplaats heeft gevonden, mag het mondkapje af. Daarnaast vragen wij deze bijlage te lezen en alle vragen met 'nee'  te beantwoorden. 

Ter informatie is er een beslisboom gemaakt die u kan helpen bij vragen omtrent corona. 
Beslisboom voor Peuteropvang en Basisonderwijs groep 1 t/m groep 8

Gezondheid

Heeft u last van een van onderstaande klachten, dan vragen wij u het bezoek uit te stellen. 

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven
 • Koorts boven 38 °C.
 • Iemand in het huishouden die koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, verzoek om allemaal thuis te blijven.

Hygiëneregels in de school

 • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag met zeep ten minste 20 sec.
 • Bij het binnenkomen van de school worden de handen gewassen/gedesinfecteerd.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen leerkrachten en leerlingen hoeft de onderlinge afstand van 1,5 meter niet (strikt) te worden nageleefd. Echter, indien mogelijk zal hier zoveel mogelijk naar worden gestreefd. Ook kan er een schermpje worden gebruikt tijdens nabij contact met leerlingen.
 • We zullen de school en lokalen regelmatig ventileren (mechanisch en door het openen van ramen en deuren).