Informatie

Covid-19, het corona-virus

Bijgewerkt tot januari 2022

Op deze pagina informeren wij u over de laatste stand van zaken omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor onze school. Voor vragen en/of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Wanneer u de school komt bezoeken, vragen wij voorafgaand aan het bezoek telefonisch of via de mail contact op te nemen met de school.

Ter informatie is er een beslisboom gemaakt die u kan helpen bij vragen omtrent corona. 

Gezondheid

Heeft u last van een van onderstaande klachten, dan vragen wij u het bezoek uit te stellen. 

  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Koorts boven 38 °C.
  • Iemand in het huishouden die koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, verzoek om allemaal thuis te blijven.

Hygiëneregels in de school

  • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag met zeep ten minste 20 sec.
  • Bij het binnenkomen van de school worden de handen gewassen/gedesinfecteerd.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Hoesten/niezen in de elleboog.
  • We zullen de school en lokalen regelmatig ventileren (mechanisch en door het openen van ramen en deuren).