Informatie

Verkenning mogelijke fusie en nieuwbouw

Via deze pagina informeren wij u omtrent de verkenning rondom de mogelijk fusie met obs de Hoekstien en de nieuwbouwplannen voor de school. Deze informatie loopt via de nieuwsbrieven die via ons ouderplatform (Social Schools) met ouders/verzorgers worden gedeeld. Via deze weg zijn deze voor geïnteresseerden toegankelijk. 

Vooraf in het kort: we leven in een gebied waar de leerlingenaantallen krimpen. Dit leidt ertoe dat het bestuur van Comprix gaat onderzoeken welke scholen mogelijk samen verder kunnen als een school. Onze school en de school uit Luxwoude (obs de Hoekstien) zijn ons op dit moment daarop aan het oriënteren. Daarnaast is er sprake (vanuit de gemeente Opsterland) van nieuwbouw voor onze school en dit wordt ook bij dit proces betrokken.

Fusienieuwsbrieven

Fusienieuwsbrief 1
De nieuwsbrief van oktober 2020. 

Fusienieuwsbrief 2
De nieuwsbrief van november 2020 (naar aanleiding van een vragenuur van de MR'en).

Fusienieuwsbrief 3
De nieuwsbrief van februari 2021.

Fusienieuwsbrief 4
De nieuwsbrief van juni 2021.

Fusienieuwsbrief 5
De nieuwsbrief van oktober 2021.

Fusienieuwsbrief 6
De nieuwsbrief van december 2021.