Ouders/verzorgers

MR

Wettelijk is bepaald dat de school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. In de MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. Deze raad denkt mee over de inhoud van het onderwijs en organisatie van de school. Een van de leden van de MR vertegenwoordigt de school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR is een overkoepelend orgaan, waarin alle openbare scholen van stichting Comprix vertegenwoordigd zijn. De MR werkt nauw samen met de ouderraad.

De M.R. bestaat uit de volgende leden:

  • voorzitter: Lidwina Hoekstra (ouder)
  • secretaris: Vronie Miedema (leerkracht)
  • lid: Geeske Bakker (leerkracht)
  • lid: MIrjam van der Wal (ouder)
  • lid: Sicko Hempenius (ouder)

Contact: mr@wjukslach.nl