Ouders/verzorgers

Ouderraad

In de ouderraad (OR) hebben ouders van leerlingen die op De Wjukslach naar gaan school zitting. Zij worden op de zakelijke ouderavond gekozen. De ouders van de ouderraad hebben een groot aandeel in de voorbereidingen en de organisatie van diverse feesten op school. Zij kunnen soms best wat extra menskracht gebruiken.

De Ouderraad. bestaat uit de volgende leden:

  • voorzitter: Kim Woudstra
  • secretaresse: Cynthia Delfstra
  • penningmeester: Bareld v/d Meer
  • lid: Ramona Groen
  • lid:Tjarda Kanters 

Vertegenwoordiger vanuit team: Dagmar Rozema

Contact: directie.dewjukslach@comprix.nl