Ouders

Aanmelden en inschrijven

Voor de aanmelding en inschrijving van uw kind hebben we een bestuurlijke aanmeldprocedure.

In de procedure worden een aantal stappen genomen:

1. aanmelden via aanmeldformulier

2. (kennismakings) gesprek met de directie

3. inschrijving (na beoordeling of de Wjukslach voldoende ondersteuning kan bieden)

U kunt de bijbehorende formulieren hieronder vinden: