Schoolgids & jaarplanning

De schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs bij ons op school. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids zien waar onze school voor staat en waarom onze school een goede keuze is. Aan de ouders die al kinderen op onze school hebben, leggen we verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. U kunt ons altijd aanspreken op de inhoud van de gids. Hieronder kunt u de nieuwste schoolgids downloaden of inzien.

Schoolgids 2021-2022