Nieuws - Leerlingenraad gekozen

Op donderdag 3 september heeft de eerste vergadering van de leerlingenraad plaatsgevonden. Na een verkiezing in de klas zijn er uit de groepen 3 t/m 8 zes leerlingen gekozen die zitting nemen. Na een uitgebreide kennismaking hebben we gesproken over onderwerpen die de leerlingen aangaan. Samen praten we over de inrichting van de school, de dagelijkse gang van zaken, het gebruik van het plein, de schoolregels en allerlei andere onderwerpen die de kinderen zelf mogen aandragen. 

 

Geplaatst op: 04 September 2020

terug